Мэдээ мэдээлэл

Элсэх хүсэлт илгээх Онлайн сургалтын
системд нэвтрэх jolood E-Learning system

Онлайн танхимд
хичээл үзэх V-Class

LIVE - хичээлийн хуваарь

  cббы

( 2018.4.25 - Лхагва гараг  )
         Уулзвар нэвтрэх
 
 

      

         Замын тэмдгүүд
( 2018.4,28 - Бямба гараг )
 
 

  

        Онлайн давтлага
( 2018.4.29 - Ням  )
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь