Элсэх хүсэлт илгээх Онлайн сургалтын
системд нэвтрэх jolood E-Learning system

Онлайн танхимд
хичээл үзэх V-Class

Хичээлийн хуваарь

  cбб

          Сэдэв 10,11,12,13
( 2019.8.08 - Пүрэв гараг  )
      
 
 
          Сэдэв 14,15,16 
( 2019.8.09 - Баасан гараг )
 
 
         Сэдэв 17-24 END
( 2019.7.10 - Бямба гараг  )
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь