7/23 -д ЗХХДүрмийн улсын шалгалтанд 20 сонсогч оролцож бүгд 1 дүгээр оролтоороо тэнцлээ


               "Нарны элч хүү" Монголын анхны Онлайн авто сургуулийг сонгон суралцсан 5 сонсогч 7 сарын 17 -нд бүгд 1 дүгээр оролтоороо, 15 сонсогч 7 сарын 23 -нд бүгд 1 дүгээр оролтоороо тэнцэж 1 дүгээр оролтоороо 95% + амжилт үзүүлдэг 5 жилийн РЕКОРД үргэлжилсээр байна. Хариуцлагатай, ухамсартай, дуулгавартай, өөрийнхөө төлөө амжилттай суралцсан бүх сонсогч нартаа БАЯРЛАЛАА !