УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 25/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 25/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 25/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 25/

8/20-9/10 -ны хооронд төгсөгчдийн жолооны үнэмлэх хэвлэгдэн гарлаа

8/20-9/10 -ны хооронд төгсөгчдийн жолооны үнэмлэх хэвлэгдэн гарлаа

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 21/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 21/

7/25-8/18 -ны хооронд төгсөгчдийн жолооны үнэмлэх хэвлэгдэн гарлаа

7/25-8/18 -ны хооронд төгсөгчдийн жолооны үнэмлэх хэвлэгдэн гарлаа

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 11/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 11/

7/11-25 -ны хооронд төгсөгчдийн жолооны үнэмлэх хэвлэгдэн гарлаа

7/11-25 -ны хооронд төгсөгчдийн жолооны үнэмлэх хэвлэгдэн гарлаа

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 3/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /9 сарын 3/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 26/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 26/

ТӨГСӨЛТ БА АМЖИЛТ : 8/24 -д ЗХХДүрмийн улсын шалгалтанд 27 сонсогч 1 дүгээр оролтоороо тэнцлээ

ТӨГСӨЛТ БА АМЖИЛТ : 8/24 -д ЗХХДүрмийн улсын шалгалтанд 27 сонсогч 1 дүгээр оролтоороо тэнцлээ

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 24/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 24/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 20/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 20/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 14/

УЛСЫН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД /8 сарын 14/

ЦЕГ Бүртгэл хяналтын төв : Жолооны үнэмлэх ирэх 7 хоногоос хэвлэнэ

ЦЕГ Бүртгэл хяналтын төв : Жолооны үнэмлэх ирэх 7 хоногоос хэвлэнэ

ТӨГСӨЛТ БА АМЖИЛТ : 8/12 -д ЗХХДүрмийн улсын шалгалтанд 19 сонсогч 1 дүгээр оролтоороо тэнцлээ

ТӨГСӨЛТ БА АМЖИЛТ : 8/12 -д ЗХХДүрмийн улсын шалгалтанд 19 сонсогч 1 дүгээр оролтоороо тэнцлээ