card

Бүртгэл - мэдээлэл

Та мэдээллээ илгээснээр тухайн цагийн урамшуулал, эрчимжүүлсэн хөтөлбөр болон нэмэлт мэдээллийг шуурхай авах боломжтой.

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх