card

Сургалтын танхим, материаллаг бааз

“Нарны элч хүү” авто сургууль нь суралцагсдынхаа сурах таатай орчинг бүрдүүлсэн хичээлийн танхимуудтай бөгөөд замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлийг 100 хувь цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглан маш ойлгомжтой байдлаар явуулдгаараа бусдад танигдсан юм. Бид цаг тутам сургалтын орчин , материаллаг баазаа сайжруулан хөгжүүлж ,   жолооч бэлтгэх сургалтын танхимын стандартад өөрийн зүгээс тодорхой хувь нэмэр оруулах зорилготой ажилладаг билээ .

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх