card

Сургалтын статистик мэдээ

ЗХХДүрмийн хичээлийг Танхимаар суралцсан  төгсөгчдийн улсын шалгалтын амжилт /100 хувь 1 дүгээр оролтоороо тэнцсэн 2016,2017/

ЗХХДүрмийн хичээлийг 100 хувь Онлайнаар  суралцсан төгсөгчдийн улсын шалгалтын амжилт  /Танхимын суралцагчдын амжилтад ойртсон 2017 /

Дром , хотын жолооны улсын шалгалтын амжилт /2016 , 2017 оны нийт төгсөгчдөөр дүгнэвэл/

Бидний тухай мэдээллийг авсан эх үүсвэр , сувгууд /сүүлийн 4 жилийн нийт төгсөгч нарын судалгаа/

Нийт төгсөгчдөө насны бүтцээр нь ангилвал /сүүлийн 4 жилээр. 2016 оноос 50-65 насны суралцагсдын хувь үсрэнгүй нэмэгдсэн /

Үүсгэн байгуулагч , эзэмшигчид очих нийт ашгийн 90 хувийг тогтмол сургалтаа хөгжүүлэх , боловсронгуй болгоход зарцуулсан байна /урсгал зардлаа хасаад сүүлийн 4 жилийн нийт ашгийн задаргаа/


ЗХХДүрмийн хичээлийг танхимаар суралцсан сурагчдын тоо /сүүлийн 4 жилийн харьцуулалт тогтвортой өсөлт/

ЗХХДүрмийн хичээлийг Онлайнаар суралцсан сурагчдын тоо /сүүлийн 4 жилийн харьцуулалт үсрэнгүй өсөлт/

Танхим , Онлайн сурагчдын харьцуулалт /онлайнаар суралцагчдын тоо танхимын тоонд хүрэв. Амжилт/

 


 

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх