Төсөөрсөн жолооч бэлтгэх сургалт

                 

Хугацаа :  7 - 14 хоног 

Жолоодлогын гараа : 5 - 10 удаа       /тохиролцоно/

1 гарааны хугацаа : тохиролцоно     /дундаж стандарт 2 цаг / 

Жолоодлогын үндсэн дадлага :

Хотын жолоодлого  /харанхуй буюу шөнийн жолоодлого хийж болно /

Дромын үйлдлүүд /зогсоолд тавих үйлдлүүд 90,45 градуст ухрах гэх мэт/

Суралцагчийн хэрэгцээ ба шаардлага хүсэл сонирхолд тулгуурлан тодорхой үйлдлээр дадлага хийнэ 

ЗХХДүрмийн хичээл : 

Дүрмийн Онлайн хичээл болон танхимын хичээлд төлбөргүй хамруулна 

Анхаарах зүйлс :  

Өөрийн чадвар , рефлекс , анхаарал төвлөрөл зэргийг эхлээд багшдаа шалгуулж зөвлөгөө авсаны дараа жолоодлогын гараагаа тохирч суралцах төлөвлөгөөгөө гаргавал илүү үр дүнтэй 

OK ! ХОЛБОГДОЁ