card

Эрхэм зорилго

“ Олон улсын онлайн сургалтын технологид  гарч буй дэвшил , өөрчлөлт , хөгжлийг судлаж өөрийн эрдэмтэн багш нарын туршлага  ба судалгаанд  тулгуурласан иж бүрэн онлайн сургалтыг түгээмэл хэрэглээ болгох” – д оршино

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх