card

J.E.L.S Онлайн сургалтын зөвлөмж

                          

                         

                         

                         

 

            Зураг дээр дарна уу 

             Зураг дээр дарна уу 

             Зураг дээр дарна уу 

            Зураг дээр дарна уу 

 

 

 

 

 

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх