card

Хичээлийн хуваарь

Замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлийн хуваарь

Даваа  Мягмар  Лхагва  Пүрэв  Баасан  Бямба Ням
             
   

11:00 - 16:00

Давтлага

     

11:00 - 16:00

Давтлага

             
             

17:00 - 19:00 

Танхим 

 

17:00- 19:00

Танхим

 

17:00 - 19: 00

Танхим 

   
 

19:00-21:00

V-Class 

 

19:00-21:00

V-Class 

 

19:00-21:00

V-Class 

 

                                                           

 

Logitech Driving simulator - Танхимын жолоодлогын хичээлийн хуваарь

Даваа  Мягмар  Лхагва  Пүрэв Баасан  Бямба  Ням

13:30 - 15:30 

Танхимын жолоо

14:00 - 15:30 

Танхимын жолоо

 

14:00 - 16:00

Танхимын жолоо

 

12:00 - 18:00

Танхимын жолоо

 

 

     

 

                                                                             Жолоодлогын дадлагын хуваарь

Даваа  Мягмар  Лхагва Пүрэв  Баасан  Бямба  Ням
08:00 - 12:30  08:00 - 12:30    08:00 - 12:30  08:00 - 12:30  08:00 - 12:30  08:00 - 12:30 
13:00 - 17: 30 13:00 - 17: 30   13:00 - 17: 30 13:00 - 17: 30 13:00 - 17: 30 13:00 - 17: 30

 

                                   

                                          Jolood E-Learning system -д Онлайн багштай шууд харилцах боломжтой цагууд 

Даваа  Мягмар  Лхагва  Пүрэв  Баасан  Бямба  Ням 

13:30 - 14:00

21:00 - 22 : 00 

13:30 - 14:00

21:00 - 22 : 00 

13:30 - 14:00

21:00 - 22 : 00 

13:30 - 14:00

21:00 - 22 : 00 

13:00 - 14:00

21:00 - 22 : 00 

13:00 - 17:00

 

13:00 - 17:00

 

 

LIVE Хичээлийн хуваарь


Танхимын шинэ ангийн хичээл
(Лхагва гарагт 18:00 цагт UBH center 214 тоот.)
 
Хичээлийн 2 дахь өдөр 
(Пүрэв гарагт 18:00 цагт)
 
Хичээлийн 3 дахь өдөр 
(Баасан гарагт 18:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх