card

Jolood V-Class - ийн зөвлөмж

Mozilla хөтөч ашиглан хичээлд холбогдвол илүү хялбар

Mozilla ТАТАХ 

 

                                                                                                                         WIZIQ DESKTOP APPLICATION татан ашиглавал бүр илүү хялбар

                                                                           wiziq desk app ТАТАХ 

 

1-р алхам

2-р алхам

3-р алхам

4-р алхам 

 

 

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх