card

Хичээл үзэх зөвлөмж

Системд бүртгүүлэх заавар

Хичээл үзэх заавар

Сорил ажиллах заавар

 

 

 

 

Санал болгох :

            Зураг дээр дарна уу 

             Зураг дээр дарна уу 

              Зураг дээр дарна уу 

 

V-Class LIVE Хичээлийн хуваарь


Холимог тест давтлага
(18:00 цагт. Зөвхөн сорил ажиллаж буй сонсогч нар хамрагдана.)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Мягмар гарагт 20:00 цагт)
 
Хичээл явагдаж дууссан
(Лхагва гарагт 20:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх