card

Үндсэн В ангиллын сургалт

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ? 

-Сургалтын нийт төлбөр 600.000 төгрөг, 2 хуваан төлөх боломжтой. Бүртгүүлэхдээ 50 хувь, улсын шалгалтанд орохоос өмнө 50 хувийг дуусгаж болно.  Төлбөрт сургалтын бүх үйлчилгээ буюу дүрмийн онлайн сургалтын систем, багш нарын зөвлөгөө, танхимын сургалт, давтлага, жолоодлогын дадлага, ном сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн багтсан. 

СУРГАЛТЫН ХУГАЦАА? 

-Суралцах хугацаа нь тухайн суралцагчийн ЧАДАМЖ, ХАРИУЦЛАГА -аас хамаарч харилцан адилгүй. Зөвлөмж, гэрээний үүргээ биелүүлсэн урьдчилсан шалгалтанд тэнцсэн сонсогчид улсын шалгалтандаа ороод төгсөөд явдаг тул та анги хүлээх шаардлагагүй хугацаа танаас хамаарна. 

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ ? 

-Бүртгүүлнэ - дүрмийн хичээл /14-18хоног/ - урьдчилсан шалгалт тэнцвэл - дүрмийн улсын шалгалт - жолоодлогын дадлага - жолооны шалгалт - төгсөлт 

Шалгалтанд унавал яах вэ ? - Урьдчилсан шалгалтанд тэнцээгүй, хичээлийн программ хангалт бүрэн бус сонсогчыг гэрээний дагуу улсын шалгалтанд  оруулахгүй тул манай авто сургуулийн шалгуулагчдын 98 хувь нь дүрмийн шалгалтанд 1 дүгээр оролтоороо тэнцдэг. Гэрээг нийт 3 сарын хугацаатай байгуулна.  

ДҮРМИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЯАЖ ЯВАГДАХ ВЭ ?

-Манай өөрийн онлайн сургалтын системд хичээллэнэ. Багш сургалтын төлөвлөгөөг хугацаатай нь гарган өгнө. Тухайн өдрийн хичээл дасгалыг тухайн өдөртөө багтааж өөрийн хүссэн цагтаа үзэж дасгалыг ажиллаж бүрэн дуусах ёстой. Эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр 6 өдрийн хичээл 7-10 хоногийн шалгалтын бэлтгэл хийгээд урьдчилсан шалгалт өгнө, тэнцсэн сонсогчид улсын шалгалт өгнө. 

ДҮРМИЙН ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЯАЖ ЯВАГДАХ ВЭ ? 

-Ажлын 5 хоног орой 18:00 - 20:30 минут өдөр бүр хичээллэнэ. Дуусаад 7-10 хоног шалгалтын бэлтгэл хийгээд урьдчилсан шалгална өгнө, тэнцсэн сонсогчид улсын шалгалтанд орно 

ЖОЛООДЛОГЫН ДАДЛАГАТ ХЭРХЭН ГАРАХ ВЭ ? 

-Дүрмийн хичээлээ бүрэн дуусгаад урьдчилсан шалгалтанд тэнцсэн сонсогчид жолоодлогын дадлагат автомат соната 8 автомашинууд дээр ӨГЛӨӨ , ӨДӨР гэсэн ээлжээс сонгон гарна. Болзол хангасан сонсогчид хөтөлбөр хангатал өдөр бүр гарах боложтой. Бэлэн болсон сонсогчид улсын шалгалтанд орно. 

ЯАЖ БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ ? 

-Багшийн дээд, UBH center 214 тоот танхимд иргэний үнэмлэхтэй ирж бүртгүүлж сургалтын гэрээ байгуулаад сургалтаа эхлүүлнэ. 

БУСАД ЗӨВЛӨГӨӨ ? 

-Та 18 насанд хүрсэн байх, цусны бүлгээ тодорхойлуулж эрүүл мэндийн хувьд жолоо барих боломжтой байх, 

НЭМЭЛТЭЭР АСУУХ ЗҮЙЛ ГАРВАЛ ? 

7600-3534 

LIVE Хичээлийн хуваарь


Танхимын шинэ ангийн хичээл
(Лхагва гарагт 18:00 цагт UBH center 214 тоот.)
 
Хичээлийн 2 дахь өдөр 
(Пүрэв гарагт 18:00 цагт)
 
Хичээлийн 3 дахь өдөр 
(Баасан гарагт 18:00 цагт)
 

Дэлгэрэнгүй хичээлийн хуваарь

Зурвас илгээх